náter oceľovej konštrukcie

PREČO NATIERAŤ OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

Na ochranu oceľových konštrukcii pred napadnutím koróziou je možno použiť viacero spôsobov a materiálov. Jednou zo základných novo koncipovaných noriem, ktorá sa zaoberá práve touto oblasťou je norma EN ISO 12944 s názvom „Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií náterovými systémami“, ktorú v roku 2001 prebrala i STN. Uvedená norma sa zaoberá ochranou oceľových konštrukcií náterovými systémami a povlakmi tak aby sa tým dosiahla primeraná protikorózna ochrana, aby bolo možné jej priebežné i prevádzkové hodnotenie a kontrola.

Kovové povrchy musia byť pred vlastnou aplikáciou náterovej hmoty  čisté, odmastené a zbavené pevne nedržiacich časti korozných produktov.

Nechajte si poradiť najlepší spôsob a materiál na renováciu Vašej konštrukcie.

Kontaktuje nás
© Copyright 2019 web by ASCgroup
sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina