zváranie vo výške

ZVÁRANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Zváranie je technológia spájania dvoch taviteľných materiálov pomocou lokálneho roztavenia, zliatia a následného ochladenia. Oblasť spojenia materiálov sa volá zvar.

Pri zváraní sa rozlišujú dva druhy postupov: Zváranie tavnými spojmi (spájanie bez vynaloženej sily) a tlakové zváranie spojov (spájanie s vynaložením sily). Pri tavnom zváraní sa dva obrobky (väčšinou kovy rovnakého druhu) v miestach spojov tavia a pomocou prídavných materiálov alebo bez nich sa spájajú. Na to potrebná energia sa privádza zvonka. K najpoužívanejším postupom tavného zvárania patrí zváranie elektrickým oblúkom a zváranie v atmosfére ochranného plynu.

Kontaktuje nás
© Copyright 2019 web by ASCgroup
sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina